• De Kracht van Kruiden

Tao de weg naar gezondheid en evenwicht

De Chinese of oosterse geneeswijzen zijn heel anders dan de westerse. Net als bij de kijk op planten, wordt er naar de mens gekeken als één geheel. En is gezondheid een samenspel van verschillende processen. Binnen de Chinese geneeskunde wordt gekeken vanuit de wisselwerking en balans in je lichaam, yin en yang, en de natuur. De verschillende lichaamsprocessen ondersteunen en beheersen elkaar.

Chinese kruiden

In de Chinese geneeskunde zijn kruiden gericht op het verbeteren van de conditie van de mens die door disbalans veroorzaakt is. Het doel is de harmonie te herstellen. In het Oosten werd altijd al de nadruk gelegd op evenwichtige voeding, beweging en rust. Al ver voor onze jaartelling werden er wilde medicinale kruiden geclassificeerd. De Chinese kruidengeneeskunde heeft een bestand opgebouwd van meer dan zesduizend stoffen. Driehonderd worden alledaags gebruikt. Al deze kruiden worden weer onderverdeeld in klassen en therapeutische regels.

De vijf elementen

Yin en Yang staan continu in wisselwerking met elkaar. Uit deze dynamiek onstaan de vijf elementen die voortdurende in beweging zijn. Het zijn veranderingsfases en in vijf vormen te verdelen. De vijf elementen zijn hout, vuur, aarde, metaal en water. De vijf elementen hebben een brede oorsprong. Niet alleen in de Chinese geneeskunde maar ook het Taoïstische wereldbeeld is gebaseerd op de vijf elementen. Ook Hippocrates dacht vanuit de vijf elementenleer welke grote overeenkomsten heeft met de Chinese geneeskunde. .

Lichaam is geest

In de Chinese filosofie is lichaam en geest gelijk. Qi staat voor levensenergie en als daar evenwicht is, dan is alles in harmonie. Wanneer er disbalans is, ontstaat er ziekte. De Qi stroomt door de meridianen en aan elk meridiaan is een orgaan gekoppeld. Wanneer er disbalans is in een element, dan heeft dit bijbehorende orgaan invloed op het bijbehorende weefsel. Zo kun je ook andersom beredeneren. Een klacht hoort bij een bepaald orgaan en bij een element.

Twaalf organen

Binnen de Chinese geneeskunde zijn organen niet op zichzelf staand maar heeft elk orgaan een aantal functies in het lichaam. Het bestuurt lichaamsgebieden en heeft een meridiaan waarlangs de energie stroomt. Binnen deze kijk worden de lichaamsfuncties, emoties, mentale activiteiten, maar ook weefsels, zintuigen en invloeden van buitenaf geïntegreerd. Ze onderscheiden tevens Yin organen en yang organen. Yin organen regelen de structuur en yang organen regelen de functie. Meer over yin en yang in deze blog.

  • Yin organen: nieren, milt, lever, hart, longen
  • Yang organen: galblaas, dunne darm, maag, dikke darm, blaas

TAO

De hoogste vorm van 'zijn' ligt in de Aziatische religies in jezelf in plaats van in een opperwezen of goddelijk iemand. Het doel is het nastreven van verlichting. Wat een volmaakt niveau van ontwikkeling zou zijn. De TAO is 'de weg' naar deze toestand. De mens staat tussen de hemel en de aarde en in de mens komen de krachten van beide ineen. De mens maakt altijd deel uit van het geheel. Een belangrijk aspect voor het begrijpen van de Chinese geneeskunde is juist dat alles als een netwerk met elkaar verbonden is. Het inwendige met het uitwendige, lichaam en geest en de mens en de natuur.

De organen zijn niet van de gevoelens en de geest niet van het lichaam te scheiden. Bij een lichamelijke aandoening wordt altijd de gevoels- en geestestoestand meegenomen. De weg van Tao is dat je zonder moeite de stroom van het leven accepteert en jezelf aanpast. Spontaan en authentiek leven in het NU. Er zijn verschillende oefeningen ontwikkeld voor lichaam en geest. Met als doel een heldere geest, een tevreden hart en een lichaam wat in evenwicht is. Op deze wijze vindt men de weg naar Tao.

Bij verstoringen wordt als één geheel naar het lichaam gekeken. Op dezelfde wijze worden kruiden hieraan gekoppeld. Zo wordt de harmonie van het lichaam hersteld met de geneeskrachtige werking uit de natuur.

 

Bronnen:

Vuurman en watervrouw, Dr. Silvana Schwitzer, 2018

De grondslagen van de Chinese geneeskunde, Giovanni Maciocia, 2016

Total health Academy, opleiding kruidengeneeskunde, Chinherbs.

 

 

 

Copyright © Sandra Voetelink